Cầu cho người sắp qua đời

LỜI NGUYỆN 1

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Con Thiên Chúa và con của Đức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là người, Chúa đã lo buồn, sợ hãi đến chảy mồ hôi máu vì chúng con, trong vườn Cây Dầu, để mang lại sự Bình an và để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trên trời, hầu cứu rỗi kẻ đang hấp hối này. Mặc dầu kẻ này đáng bị phạt đời đời, vì tội lỗi của nó, nhưng kính xin Chúa rất nhân từ, cất các hình phạt ra khỏi nó. Chúng con cầu xin điều này. Ôi, Lạy Chúa muôn đời, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Con yêu dấu của Cha, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha, và Chúa Thánh Thần, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.

LỜI NGUYỆN 2

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu chết một cách nhân từ trên thập giá vì chúng con, Chúa đã phó thác hoàn toàn Thánh ý cho Thiên Chúa Cha trên trời, để mang lại sự Bình an, và hiến dâng cái chết cực Thánh của Chúa cho Thiên Chúa Cha, để giải thoát kẻ sắp từ giã cõi đời này, và che chở nó khỏi những gì nó đáng phải chịu, vì tội lỗi của nó. Ôi! Lạy Thiên Chúa muôn đời, xin hãy ban những điều đó cho nó, cậy nhờ Đức Giêsu Kitô là Đấng hằng sống, hằng trị với Cha, cùng với Chúa Thánh Thần bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen

LỜI NGUYỆN 3

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Đấng giữ sự im lặng dễ dàng miệng lưỡi các Tiên Tri mà phán bảo. Con đã kéo Chúa đến với con, qua Tình Yêu muôn đời. Tình yêu mà đã đem Chúa từ trời xuống ngự vào lòng Đức Trinh Nữ Maria. Tình yêu mà đã dẫn đưa Chúa từ lòng Đức Maria vào cuộc đời bần cùng của Thế Giới. Tình yêu mà đã giữ Chúa 33 năm ở trần gian này. Và như một dấu chỉ của Tình yêu vô biên. Chúa đã ban Mình Cực Thánh Chúa như của ăn thực sự, và Máu Cực Thánh Chúa, như của uống thực sự. Như một dấu chỉ của Tình Yêu vô biên, Chúa đã chấp nhận trở thành một Tội nhân, và bị dẫn đưa từ Quan tòa này đến Quan tòa khác. Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã chịu án tử hình chịu chết, chịu táng xác, đã thực sự sống lại và hiện ra với Mẹ Rất Thánh Chúa, cùng với tất cả các Thánh Tông đồ. Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã lên trời do sức mạnh và quyền năng của chính Chúa. Và ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trong lòng các thánh tông đồ, và trong lòng những ai hy vọng và tin vào Chúa. Qua dấu chỉ tình yêu muôn đời của Chúa, xin Chúa mở cửa Thiên Đàng hôm nay, và đem kẻ sắp lìa đời này, cùng với tội lỗi của nó, vào Vương quốc của Thiên Chúa Cha trên trời. Nhờ đó, nó có thể ngự trị cùng Chúa, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.

Một lần kia tại Rôma, có một Đức Giáo Hoàng bị vây hãm trong vòng tội lỗi, Thiên Chúa giáng xuống trên Ngài một cơn bệnh rất ngặt nghèo, vô phương cứu chữa. Thấy mình sắp chết, Ngài liền cho triệu tập các Hồng Y, các Giám Mục, cùng những người thông thái, và nói với họ: Hỡi các bạn thân yêu của Ta! Giờ đây Ta phải chết, các bạn có thể giúp đỡ gì cho Ta không? Nhất là trong lúc Ta đáng chịu hình phạt muôn đời, vì các tội lỗi của Ta. Mọi người đều im lặng. Không một ai lên tiếng trả lời. Lúc ấy, trong số các vị đứng chung quanh, có một Cha sở họ Đạo rất nhân đức, tên là Gioan tâu rằng: "Thưa Đức Thánh Cha, Tại sao Đức Thánh Cha nghi ngờ lòng Thương Xót của Thiên Chúa."

Đức Giáo Hoàng nói: “Cha sở Gioan! Cha có thể giúp gì cho Ta được, vì giờ đây Ta phải chết, và Ta sợ phải bị sa hỏa ngục vì các tội lỗi của Ta”. Linh Mục Gioan tâu lại: “Con sẽ đọc ba lời nguyện cho Đức Thánh Cha. Con hy vọng Đức Thánh Cha sẽ được an ủi và sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa”. Lúc ấy, Đức Giáo Hoàng đã kiệt sức, không còn nói được lời nào nữa; Cha Gioan cùng các vị Hồng Y và Giám Mục bèn quỳ xuống và đọc một kinh Lạy Cha. Sau đó Cha Gioan đọc Ba Lời Nguyện như sau (xem bên dưới). Trong khi đó Đức Giáo Hoàng đã tắt thở. Tuy vậy, Cha Gioan không hề chán nản. Ngài vẫn kiên nhẫn tiếp tục đọc các lời nguyện cho đến giờ thứ 3 bỗng nhiên, Đức Giáo Hoàng hiện ra toàn thân với Cha Gioan, và an ủi Cha. Diện mạo Đức Giáo Hoàng sáng chói như mặt trời, áo quần trắng như tuyết.

Đức Giáo Hoàng nói với Cha Gioan: "Hỡi người anh em yêu quý của Ta! Trong lúc ta tưởng sẽ trở thành đứa con của hình phạt Hỏa Ngục, thì Ta đã trở nên đứa con của Hồng Phúc. Khi Cha sở đọc Lời Nguyện thứ nhất, thì nhiều tội lỗi của Ta liền rơi rụng khỏi Ta, như mưa từ Thiên Quốc đổ xuống. Khi Cha sở đọc Lời Nguyện thứ hai, thì Ta được sạch tội, như một thợ rèn tinh luyện vàng trong lò lửa. Và khi Cha sở đọc Lời Nguyện thứ ba, thì Ta lại càng được sạch tội hơn nữa. Rồi Ta thấy Thiên Đàng mở ra, và Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu phán với Ta rằng: “Hỡi con! Hãy đến! Tất cả tội lỗi của con đã được tha. Con sẽ được vào, và sẽ ở lại trong Vương Quốc của Cha Ta cho đến muôn đời. Amen”. Sau những lời này, linh hồn Ta lìa khỏi xác và các Thiên Thần của Thiên Chúa đưa linh hồn Ta vào nơi Cực lạc đến muôn đời."

Khi nghe các điều này, Cha Gioan liền thưa: "Ôi! Lạy Đức Thánh Cha, Con không thể nào kể lại những chuyện này cho ai được vì họ sẽ không tin con". Đức Giáo Hoàng liền nói: "Quả thật, Ta bảo cho Cha sở biết: Thiên Thần của Thiên Chúa đứng bên cạnh Ta và đã ghi chép những lời Cầu Nguyện của Cha sở với những chữ bằng vàng, để an ủi những kẻ tội lỗi. Một kẻ nào, nếu đã phạm tất cả tội lỗi trên trần gian, nhưng nếu Ba kinh nguyện này được đọc trên nó trong giờ lâm chung, thì tất cả tội lỗi của nó đều được tha thứ. Bởi vậy xin Cha sở cầm lấy các kinh nguyện này và đem đến Đền Thờ Thánh Phêrô, và đặt các Kinh Nguyện này tại Nhà Nguyện có tước hiệu Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, để làm một nguồn an ủi cho các tội nhân. Người nào, khi thấy mình đã gần kề sự chết, mà đọc các kinh nguyện này, hay nghe đọc nó, thì được hưởng 400 năm toàn xá đối với thời gian mà nó đáng phải chịu phạt trong Luyện Hình, vì tội lỗi của nó. Amen"