Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi

Không lời cầu nguyện tốt lành nào giúp ta tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria và dâng cho Mẹ và đáng được Mẹ ban nhiều ơn lành cho bằng lần Chuỗi Mân Côi. Lần Chuỗi Mân Côi cũng là phương pháp giá trị nhất, hữu hiệu nhất, làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, sửa chữa những tội lỗi, những thiếu sót do cá nhân và xã hội gây ra. Thật ra Phép lần Chuỗi Mân Côi là một phương cách sùng kính từ trời ban xuống, chẳng còn phương tiện nào tốt hơn và giá trị hơn.

Cách lần Chuỗi Mân Côi

Cách lần Chuỗi Mân Côi

 1. Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng, và suy gẫm về mầu nhiệm này
 7. Đọc Kinh Sáng Danh và lời nguyện Mân Côi
  (Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.)
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lập lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các mầu nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

Các mầu nhiệm

Năm Sự Vui

 1. Thiên Thần truyền tin cho cho Ðức Bà chịu thai.
  Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 2. Ðức Bà đi viếng bà Thánh I-sa-ve.
  Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 3. Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
  Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 4. Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong Ðền Thánh.
  Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 5. Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong Ðền Thánh.
  Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm Sự Sáng

 1. Ðức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.
  Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
 2. Ðức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na.
  Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 3. Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
  Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 4. Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
  Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
 5. Ðức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
  Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Năm Sự Thương

 1. Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
  Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 2. Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
  Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 3. Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
  Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 4. Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
  Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
 5. Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
  Ta hãy xin đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa.

Năm Sự Mừng

 1. Ðức Chúa Giêsu sống lại.
  Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 2. Ðức Chúa Giêsu lên trời.
  Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 3. Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
  Ta hãy xin cho được đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
 4. Ðức Chúa Trời cho Ðức Mẹ lên trời.
  Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
 5. Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời.
  Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên Nước Thiên Ðàng.

 

15 Lời Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi

 1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.
 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
 5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.
 6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết đột ngột; nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.
 7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.
 8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.
 9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.
 10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.
 11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.
 12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.
 13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.
 14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
 15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.


Bản văn mạc khải của Đức Mẹ nói với vị thụ khải ưu tuyển từ năm 1976 - 1986

- Các con yêu dấu của Mẹ! Các con phải loan tin cho tất cả mọi người đều biết Mệnh lệnh của Mẹ trao cho các con để cứu nhân loại trước khi quá muộn. Vậy, các con phải nghe cho rõ, và ghi chép để loan tin cho mọi người được biết Mệnh lệnh của Mẹ ban xuống cho nhân loại. Đó là Chuỗi Mân côi.

- Các con hãy biết rằng không còn bao lâu nữa, Chúa Giêsu và Mẹ sẽ lại đến với nhân loại đầy tội lỗi và đau thương một lần nữa.

- Các con phải hy sinh và siêng năng cầu nguyện cho kẻ có tội và cho toàn thể thế giới.

- Lần Chuỗi Mân Côi. Các con có biết không? Đó là việc mà các con không được xem thường, nhưng là việc rất có giá trị cho các con và toàn Thế giới.

- Các con có biết chăng? Chuỗi Mân Côi quý giá chừng nào để cứu nhân loại khỏi tay ma quỷ. Vì thế, Mẹ mới cho các con biết lần Chuỗi Mân Côi quý trọng là ngần nào!

- Các con biết rằng: Chuỗi Mân Côi là vũ khí lớn lao để chiến thắng Satan, và chiến thắng Hỏa ngục. Nhờ Chuỗi Mân Côi mà các con chịu đựng được những sự khó khăn và quyết tâm bỏ hết mọi sự vác thánh giá theo chân Chúa cho đến ngày Cha và Mẹ toàn thắng.

- Các con có biết không? Chuỗi Mân Côi sẽ làm cho mọi người vững mạnh đức tin. Đã có biết bao nhiêu người ngoại giáo được ơn ăn năn trở lại nhờ lời cầu nguyện của bà con thân nhân bằng Chuỗi Mân Côi.

- Các con có thấy Chuỗi Mân Côi rất ích lợi cho các con và các linh hồn không? Mẹ đã khuyên các con bao nhiêu thế kỷ nay mà các con vẫn chưa hiểu rõ sao!

- Bởi vậy, Mẹ mới báo cho các con biết lần này là lần cuối. Mẹ khuyên bảo các con phải sống theo các mầu nhiệm Mân Côi. Mẹ sẽ thắng thế gian bằng Chuỗi Mân Côi.

- Các con hãy siết chặt tay nhau, yêu thương nhau mà sống trong các mầu nhiệm Mân Côi, đừng bao giờ bỏ quên việc lần Chuỗi Mân Côi.

- Nhờ tràng Chuỗi Mân Côi mà các con được phần thưởng lớn lao trên Trời. Vì vậy, các con phải hy sinh, hãm mình, đền tội thay cho kẻ khác. Phải siêng năng lần Chuỗi Mân Côi để đền tạ Trái Tim Cha, Trái Tim Mẹ, thay cho họ.

- Bao nhiêu điều Mẹ dạy các con trong Mệnh lệnh này. Các con phải thi hành ngay, kẻo quá muộn! Vì thời gian không còn bao lâu nữa, là đã đến giờ Cha và Mẹ sẽ phạt loài người vì tội lỗi loài người. Nhanh lên đi các con ơi, kẻo quá muộn!

- Hỡi các con! Hôm nay Mẹ nói lần cuối về Chuỗi Mân Côi. Tự các con, các con không thể đến cùng Chúa được. Bởi thế, Mẹ đã cho các con một mối dây liên lạc với Thiên Chúa. Đó là Chuỗi Mân Côi. Đó là chính Mẹ, Mẹ Maria của các con.

- Mẹ ao ước các con lần Chuỗi Mân Côi. Các con hãy đặt mình trong tình yêu sâu thẳm của Mẹ, nghĩa là các con phải lần Chuỗi Mân Côi với tình âu yếm vô biên mà các con dành cho Mẹ để Mẹ được hòa tan trong các con, để Mẹ nên một với các con trong Chuỗi Mân Côi.

- Mẹ tin tưởng rằng những điều Mẹ nói với các con hôm nay sẽ làm cho cả thế giới lưu ý. Vì hỡi các con, hôm nay Nữ Vương Trời đất cảnh báo các con một lần nữa!

- Nếu thế giới không tôn sùng Trái Tim Mẹ, để nhờ Mẹ mà đến cùng Thiên Chúa, nếu các con không năng lần Chuỗi Mân Côi, để Mẹ âu yếm dâng cả nhân loại cho Thiên Chúa Ba Ngôi bằng tình yêu tuyệt đối của Mẹ, bằng danh dự của Mẹ Thiên Chúa, bằng danh dự của một Trinh Vương, thì hỡi các con, toàn thể nhân loại sẽ tràn ngập trong Biển Đỏ, trong Biển Máu!

- Các con hãy tận hiến để nên những Chuỗi Mân Côi sống, là dâng đời sống các con cho Mẹ.

- Chúc cho con, và anh chị em con, làm tròn bổn phận Mẹ giao phó cho các con, Mệnh lệnh đặc biệt này, và quan trọng nhất cho nhân loại này, để các con hiểu Mệnh lệnh Mân Côi, hiểu lời Mẹ dạy.

- Đây là Mệnh lệnh tối quan trọng của Mẹ. Mẹ ban Mệnh lệnh Mân Côi cho nhân loại lần cuối cùng, vì đây là thời gian chót để mọi nguời ăn năn cải thiện, để nhân loại thức tỉnh kịp thời nếu không thì sẽ quá muộn!

- Con ơi! Không còn kịp nữa rồi cho kẻ cứng đầu. Con hãy viết thật lớn điều này: "Nếu nhân loại không tôn sùng Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi thì làn sóng vô tín sẽ lan tràn khắp thế giới và mọi dân tộc sẽ đều chìm trong biển đỏ."

- Thưa Mẹ, có Linh Mục giảng rằng: “không cần lần Chuỗi Mân Côi cho nhiều mà hãy sống các Mầu nhiệm Mân Côi là đủ.”

- Mẹ chưa thấy các Linh Mục ấy sống các Mầu nhiệm Mân Côi như thế nào? Không cần lần Chuỗi Mân Côi, thì sống các Mầu nhiệm Mân Côi làm sao được? Mẹ mong các Linh Mục tiên phong sống các Mầu nhiệm Mân Côi và năng lần Chuỗi Mân Côi hơn nữa.

- Thưa Mẹ, có Linh mục giảng rằng: “Tôn kính Mẹ quá, chạy tới Mẹ quá, là kính trọng Mẹ hơn Thiên Chúa.”

- Con ơi! Lầm to rồi, nơi Mẹ chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Các con tôn kính Mẹ. Mẹ vội vàng tôn vinh Thiên Chúa thay cho các con.

- Khi các con lần Chuỗi Mân Côi cầu cùng Mẹ, thì Mẹ đã dang tay ra trước Tòa Thiên Chúa mà cầu xin cho các con. Nếu các con không lần Chuỗi Mân Côi, thì Mẹ lấy gì để dâng lên cho Đức Chúa Cha. Tự các con không xứng đáng. Nhưng Mẹ, Mẹ nhân danh là Mẹ Thiên Chúa, nhân danh Nữ Vương vô nhiễm mà cầu xin cho các con. Mẹ ước ao các Linh mục, Tu sĩ biết tôn sùng Mẹ hơn. Mẹ mong các Linh mục Linh mục, Tu sĩ nhỏ bé lại và đừng lập luận tính toán nữa, hầu phó thác cho Mẹ dẫn dắt. Mẹ sẽ dẫn các con đi sâu vào các Mầu nhiệm Mân Côi.

- Các con hãy nghe tiếng Mẹ van lơn: Hãy ăn năn, hãy hy sinh, hãy chăm chỉ lần Chuỗi Mân Côi.

- Chỉ còn cách cải thiện đời sống và lần Chuỗi Mân Côi mới có thể xin Cha trên trời giảm hình phạt cho nhân loại.

- Các con hãy lợi dụng kinh Mân Côi và tháng Mân Côi, Mẹ sẽ đổi kinh Mân Côi bằng các ơn lành của Mẹ.

- Để xứng đáng nhận lãnh ơn tha thứ, nhân loại phải tỏ thiện chí, ít nhất là với Mẹ. Đó là các con yêu mến lần Chuỗi Mân Côi.

- Điều cần thiết để các con thoát khỏi mọi cơn cám dỗ, là các con phải tỉnh thức và lần Chuỗi Mân Côi.

- Trong mọi khó khăn, các con hãy giải quyết bằng Chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, mọi sự sẽ êm đẹp.

- Các con hãy gia tăng lần Chuỗi Mân Côi để cột chân ma quỷ lại, cho chúng khỏi rảo quanh thế giới làm hại các linh hồn.

Chúa nói: "Tội lỗi thế gian làm cho ma quỷ lợi thế, mà Chuỗi Mân Côi là xiềng xích duy nhất kìm chân chúng nó lại. Các con quá coi thường việc cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi."

Chúa nói: “Trong mọi giáo xứ, những ai bỏ lần Chuỗi Mân Côi, phải lần Chuỗi Mân Côi lại, và Vị chủ chăn phải đứng đầu đoàn chiên của mình để lần Chuỗi Mân Côi. Sự lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày là một việc làm rất cần thiết. Cha đòi hỏi hàng Giáo sĩ mỗi ngày bỏ ra ½ giờ lần Chuỗi Mân Côi chung với nhau. Điều Cha đòi hỏi là: Hy sinh, Cầu nguyện, Hãm mình, Gia tăng lòng tôn sùng Mẹ Maria, truyền bá và thực hành lần Chuỗi Mân Côi. Qua Mẹ, Cha sẽ tiếp nhận và chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Các con phải cam kết hằng ngày lần chuỗi Mân Côi. Truyền bá việc lần Chuỗi Mân Côi sẽ đem lại rất nhiều ơn ích cho Hội Thánh và cho các Linh mục, Tu sĩ. Đừng xao lãng việc ấy, vì đó là phương thế thánh hóa các linh hồn."

Thánh Cả Giuse nói: “Cha mong các con lần thật nhiều Chuỗi Mân Côi để nâng đỡ các linh hồn cứng cỏi.”

- Để lời cầu nguyện của các con bằng Chuỗi Mân Côi đẹp lòng Chúa và Mẹ hơn. Tốt nhất là các con hãy hiệp thông với nhau trong một tổ chức gọi là Hội Mân Côi, hợp ý cầu nguyện chung. Các con hãy gia nhập những tổ chức ấy, vì có lợi cho chúng con. Lời cầu nguyện chung với nhau, thì làm đẹp lòng Chúa và Mẹ hơn nhiều. Mẹ ước muốn các con hãy năng lần Chuỗi Mân Côi trong một tổ chức đặc biệt của Mẹ. Dù chúng con đọc kinh chung, hay riêng, chúng con vẫn được hưởng ơn ích của toàn thể Hội Mân Côi. Chúng con hãy khuyến khích, mời nhau gia nhập vào Hội Mân Côi của Mẹ. Mẹ hứa sẽ ban rất nhiều ơn phần hồn và phần xác cho những ai trung thành, và vận động cho nhiều người gia nhập Hội Mân Côi của Mẹ, khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

Tương quan giữa Bí Tích Thánh Thể và Chuỗi Mân Côi

 1. Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, ví như mặt trời trong công cuộc cứu thế, thì Phép lần Chuỗi Mân Côi, ví như mặt trăng trong công cuộc đồng công cứu chuộc.
 2. Phép Thánh Thể là Bí Tích hôn phối với loài người, thì Phép lần Chuỗi Mân Côi là Bí Tích nhiệm hôn với loài người.
 3. Phép Thánh Thể thiết lập thiên chức Linh mục bậc 1, thì Phép lần Chuỗi Mân Côi thiết lập thiên chức Linh mục bậc 2
 4. Nhà tạm là nơi Chúa giam mình, thì Chuỗi Mân Côi là nơi Đức Mẹ giam mình.
 5. Phép Thánh Thể tựu trung các Mầu nhiệm của Thiên Chúa, thì Chuỗi Mân Côi tái diễn các Mầu nhiệm của Thiên Chúa.
 6. Phép Thánh Thể là phép thể hiện ơn cứu độ, thì Phép lần Chuỗi Mân Côi thể hiện ơn đồng công cứu độ.
 7. Mầu nhiệm Thánh Thể là Trời hồng của tình yêu nhân hậu, thì mầu nhiệm Mân Côi là biển xanh đáp ứng lại tình yêu nhân hậu.