Lá thư thật của Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Chuộc chúng ta

Lá thư thật của Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Chuộc chúng ta

Bản sao của lá thư được tìm thấy trong ngôi mộ Thánh của Chúa Kitô ở Giêrusalem, bảo tồn trong một hộp bằng bạc bởi Ðức Thánh Cha, những Hoàng Ðế và những Nữ Hoàng tin vào đạo Kitô giáo. Thánh Elizabeth, Hoàng Hậu Hung Gia Lợi, cùng với thánh Matilda và thánh Bridget, ước ao được biết về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô. Các ngài đã dâng hiến những lời nguyện đặc biệt, những hy sinh, và những hiến dâng. Qua đó Chúa đã hiện ra để thưởng họ và nói với họ như sau:

Ta từ trời đến thế giới để hoán cải các con. Thời xưa, người ta rất sùng đạo nên họ thường gặt hái được những kết quả dồi dào. Ngày nay, trái ngược lại, người ta thiếu hụt hơn. Nếu các con muốn gặt hái được kết quả dối dào, các con không được làm việc vào ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật các con phải đi nhà thờ và cầu nguyện với Chúa xin ngài tha thứ tội lỗi cho các con. Ngài ban cho các con sáu ngày để làm việc và một ngày để nghỉ ngơi, thờ phượng, giúp đỡ người nghèo và giúp đỡ giáo hội.

Những ai chống lại tôn giáo Ta và gièm pha Lá thư Thánh này Ta sẽ ruồng bỏ chúng. Ngược lại, những ai mang một bản sao của lá thư này sẽ không bị chết đuối vì nước và bị chết bất đắc kỳ tử. Họ sẽ thoát khỏi các chứng bệnh truyền nhiểm và sét đánh; họ sẽ không chết mà không kịp lãnh nhận bí tích giải tội, và sẽ thoát khỏi tay kẻ thù và khỏi tay kẻ bạo hành quyền thế, và khỏi những kẻ làm chứng gian và vu cáo.

Phụ nữ sinh nở gặp nguy hiểm nếu giữ một bản sao này sẽ vượt qua khó khăn tức thì.

Trong những ngôi nhà nơi bản sao này được cất giữ, sự dữ sẽ không bao giờ xảy ra; và bốn mươi ngày trước khi chết, ai mang bản kinh này, Ðức Nữ Ðồng Trinh sẽ hiện ra với họ, như Thánh Gregorius đã nói.