Lời nguyện rước lễ thiêng liêng

Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự vì yêu thương con.
Con yêu Chúa, ôi Chúa của con.
Con không thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa.
Tuy nhiên, xin Chúa hãy đến thăm con với ơn sủng của Ngài.
Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng.
Xin thanh tẩy và thánh hóa nó.
Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Ngài. Amen.

Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Ân xá 500 ngày nếu lập lại kinh này 3 lần. (129 The Raccolta 1944).