Thị kiến cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu

Theo lời kể của chân phước ANNA CATARINA EMMERICH

Chân Phước Emmerich sinh ngày 8 tháng Chín 1774, tại Flamske, gần Koesfeld, Westphalila, Tây Đức, và ngày 13-11-1803 được nhận làm nữ tu Dòng Augustin, trong tu viện Agnetenberg ở Dulmen (cũng ở Westphalia). Chị từ trần ngày 9 tháng Hai 1824. Tuy học vấn không nhiều, nhưng ngay từ nhỏ chị đã được ơn hiểu biết tuyệt hảo và có thể hiểu phụng vụ Latinh ngay khi lần đầu tiên dự Lễ.

Trong những năm cuối đời, chị không ăn uống được gì ngoài Mình Thánh Chúa và nước lạnh. Trong một thị kiến lạ lùng, chị được cho biết là chị được ơn xem thấy quá khứ, hiện tại và tương lai hơn bất cứ ai từ trước đến giờ trong lịch sử loài người.

Từ năm 1812 cho đến khi từ trần, chị được mang các dấu thánh của Đức Kitô, kể cả một thập giá trên ngực và các vết thương trên đầu do mão gai. Tuy chị Anne Catherine Emmerich phải nằm liệt giường trong những năm cuối đời, nhưng tang lễ của chị lại đông người tham dự nhất từ trước đến lúc bấy giờ ở Dulmen.

Sứ vụ của chị trong cuộc đời trần thế dường như để chịu đau khổ nhằm đền tội cho tính vô thần đã làm lu mờ "Thời Đại Khai Sáng" và thời kỳ chiến tranh của Napoléon; trong thời kỳ này chị thấy tu viện chị đang ở bị đóng cửa và nhà dòng bị Napoléon tịch thu.

Trong năm năm cuối cùng, các thị kiến và cảm nghiệm lạ lùng của chị được ông Clemens Brentano, một thi sĩ, một văn bút lão luyện, ghi chép lại hằng ngày. Ông là bạn của Goethe và Gorres, và ông đã từ giã sự nghiệp sáng giá của mình để tận hiến cuộc đời còn lại cho công trình này. Biết bao ghi chép từng ngày của ông đã tạo ra nguồn tài liệu chưa từng có của một vị thần bí trong lịch sử.

THỊ KIẾN CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU chỉ là một phần trong các thị kiến được ghi chép lại về những đau khổ khủng khiếp của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Thị kiến này bao gồm Nỗi Thống Khổ trong Vườn Cây Dầu, Cuộc Bắt Bớ, Sự Tra Tấn và Đội Mão Gai, Các Phiên Tòa của Philatô, Con Đường Thập Giá, Việc Đóng Đinh, Từ Trần Trên Thập Giá và Sống Lại của Chúa Giêsu Kitô.

Năm 1892, rất lâu sau cái chết của chị, hồ sơ phong thánh mới được giám mục Munster đệ trình. Nhờ đó chị được danh xưng là Đáng Kính, điều này cho thấy Tòa Thánh công nhận một đời sống anh hùng đầy nhân đức của chị. Tuy nhiên, vào năm 1928 Tòa Thánh đình hoãn việc phong thánh vì nghi ngờ rằng ông Brentano đã thêu dệt thêm các chi tiết của thị kiến. Kể từ đó, Tòa Thánh đã cho mở lại hồ sơ phong thánh chỉ dựa trên cuộc đời của chị, và không nhắc gì đến các bút tích. Vào ngày 2 tháng Bảy 2003, Thánh Bộ Phong Thánh đã xác nhận một phép lạ do lời cầu bầu của chị Đáng Kính Anne Catherine Emmerich, do đó tiến trình phong thánh được tiếp tục, và ngày 3 tháng mười 2004, người sẽ được phong Chân Phước.

THỊ KIẾN CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU được trích dịch từ bản tiếng Anh (1) "The Life of Jesus Christ From The Visions of the Venerable Anne Catherine Emmerich" do Đức Ông Carl E. Schmoger, CSSR chọn lọc và biên soạn lại và do một "nữ tu Hoa Kỳ" chuyển dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh và  (2) The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ From The Visions of Anne Catherine Emmerich With a Preface By The Abbé De Cazales, do Tan Books And Publishers, Inc. xuất bản năm 1983 tại Hoa Kỳ.

Mục lục