Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu

Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu là tập ghi những lời tâm sự chí tình Chúa tỏ với chị Beninha Consolata, mà ở Việt Nam đã có nhiều linh hồn quen biết.

Chị Beninha Consolata sinh ở Torino, một thành phố miền Bắc nước Ý. Ngày 06/08/1885 lễ Chúa Hiển Dung, ngày hôm sau chị được chịu phép rửa, nhận tên thánh là Maria, tên gọi là Consolta, tên tộc là Sehero.

Từ nhỏ chị đã sống cuộc đời rất đạo hạnh đặc biệt tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria, khoảng năm 1902, lúc lên 17 tuổi chị đã được nghe tiếng Chúa dịu dàng tâm sự, chính Chúa đã khuyên chị vào dòng Thăm Viếng.

Tháng 3 năm 1906, chị được nhận vào đan viện Binorolo nhưng ở đây sau một tuần lễ chị bị trả về gia đình – bà mẹ bề trên đan viện nhận thấy linh hồn chị được Chúa ưu tuyển, sợ có cái gì trái với tinh thần dòng chăng- mãi tới ngày 30/12/1907, chị mới được nhận vào đan viện thuộc dòng Thăm Viếng ở Come gần cực bắc nước Ý.

Ngày 05/08/1908 chị vào nhà tập và nhận tên mới là Beninha, hơn một năm sau ngày 23/03/1909 chị khấn tạm và sau khi tu luyện hơn 3 năm nữa ngày 28/11/1912 chị tuyên lời khấn trọn.

Suốt cuộc đời tu trì của chị, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chuyện vãn với chị nhưng ngoài cha linh hướng thì không một ai biết chuyện đó, trừ ra bà mẹ bề trên đan viện, sau gần chín năm trong dòng chị đã qua đời trong hương thơm thánh thiện.

Mục lục